Selfies fra din lærer?

NAG

Forholdet mellem lærer og elever er en stor del af at gå på gymnasiet. Vi har undersøgt forskellige meninger fra NAG og forholdet mellem lærer og elever.  

Af Oliver Buchholz Bech & Maja Mendis
30/11-2017

FOTO: Maja Mendis
Undervisningen afhænger meget af forholdet mellem lære og elev, men hvordan skal det forhold være? Skal man være venner med sin lærer på Snapchat, eller skal det kun bestå af undervisning?

Der er bred enighed om, at forholdet skal være godt mellem lære og elev da det skaber mere tryghed. Hanne som er tysk og spansk lære siger “I mine fag er det vigtigt at man føler sig tryg da det gør det nemmere fordi man ofte begår fejl i fremmedsprogsfagene”. “Hvis man f.eks. ikke har et godt forhold til sin lærer, så tør man måske ikke at deltage lige så meget i undervisningen” siger en anonym bruger af vores spørgeskema.

Det er dog de færreste elever, som vil være venner på snapchat med deres lærer, da de mener, at det er uprofessionelt og upassende. Eleverne vil have at lærerne er professionelle, og at der er gensidig respekt mellem lærer og elever. Det kan distrahere underviseren og undervisningen hvis elever, og lærer er for gode venner. En anonym bruger skriver også, “Hvis læreren er sympatisk og har respekt for eleverne, bliver det mere motiverende at gøre en god indsats i modulerne.” Dog kan der også ske det at læreren lægger for mange følelser i, hvad eleverne laver, og hvor gode de ting de laver er, mener Amanda “Jeg har en lære som bliver skuffet, hver gang jeg ikke lever op til hans krav, det gør mig umotiveret”.

Dette har den modsatte effekt, eleverne bliver demotiveret og de har ikke lyst til at yde deres bedste i det fag da eleverne kan føle at de skuffer læreren. Lærerne med dette problem kan ende med at få nogle elever der ikke er engageret i det pågældende fag. Lærerne skal altså vise eleverne vejen på en venlig måde, men skal ikke tvinge eleverne fremad fordi de har skyldfølelse over at gøre et dårligt stykke arbejde.

Skal eleverne være bange, for at få en lavere karakter fordi de ikke er venner med læreren?
Flere anonyme besvarelser på spørgeskemaet mener, at de er bange for at de får for lave karakter, bare fordi læreren ikke kan lide dem “Hvis læreren ikke kan lide en elev får man en dårlig karakter”. Dog burde det ikke være forholdet, mellem lærer og elever, som betød noget for elevernes karakterer da karakterer burde bedømmes ud fra opgaven, og ikke hvordan eleven ellers bliver opfattet af læreren. I disse situationer burde læreren være mere objektiv og professionel, og bedømme opgaven i stedet for eleven.

Eleverne på NAG mener at sure lærer kan være svære at have et godt forhold med. “Er læren sur er der et generelt stadie af konflikt og så er det bare dårligt for alle” skriver en anonym bruger af spørgeskema. Konflikter gør jo ikke ligefrem forholdet mellem den pågældende lære og klasse bedre, men hvad kan man så gøre for at rette op på det?

Det kan være svært at få et bedre forhold med enten lærer eller elev, da læreren og eleven allerede har et dårligt forhold til hinanden. Dog handler det i bund og grund om at ændre adfærd overfor hinanden, og det er noget man skal bide i sig for ellers vil eleverne som tidligere nævnt ikke blive motiveret, og ikke have lyst til at møde op og lære noget. En undervisers fornemste opgave er at lære fra sig, for at dette kan ske, skal “klimaet” mellem lærer og elever være optimalt. Både læreren skal føle sig fri til at undervise, og eleverne skal føle at de kan modtage undervisning fra læreren.  

Lærerne har også den samme mening, i forhold til forholdet mellem lærer og elever. “Undervisningen afhænger af hvor meget motivation eleverne har” siger Hanne. Det betyder at desto bedre forholdet er mellem lærerne og eleverne er jo mere for begge parter ud af undervisningen. Dog mener Hanne at hun selvfølgelig er forpligtet til at give den samme undervisning til alle elever også selvom de ikke er specielt motiverede.

Undervisningsudbytte burde ikke afhænge af om læreren er sur, eller om eleverne kan lide læreren, men virkeligheden er en anden. Ethvert menneske er subjektivt om man vil det eller ej. Der er forskellige holdninger til om man skal acceptere at alle er subjektive og derfor have et venneforhold mellem elever og lærer, eller om man skal have et professionelt forhold til sin lære. I sidste ende er det en individuel beslutning, om hvad der fungere bedst for sig selv.