Der er noget om Musikken

Livsstil

De unge studerende går under et stort pres i meget af deres hverdag, og musik kan fungere som et form for pusterum for mange af de pressede unge. 

Af Josefine Mønsted-Lassen
30 November 2017
Musik benyttes til mange former for aktiviteter af ungdommen. Den bruges ikke kun til fester, men også gennem flere timer om dagen i transport, til at gøre lektielæsningen mindre grå, til fritidsaktiviteter, til sport, til isolering fra mængden. Nogle lytter endda til musik, når de skal sove.
Lyden af musik kan også fungere som et plaster på såret for unge i tider, der ikke er så frydelige. Musikken er således af stor betydning for ”overlevelsen” af en ordinær, men vanskelig hverdag.

                       FOTO: Niklas Lund    Et billede af koret til julekoncerten på NAG 2016. Billedet er taget fra Nagmusik.dk
Mange unge mennesker, inklusiv mig selv, føler et behov for en måde at finde et mentalt frirum, i en hverdag fyldt med utallige afleveringsdeadlines, mangel på søvn og sociale problematikker. Hverdagen kan altså være hård, kedelig og langvarig for mange af de unge, og dette kan kreere et tydeligt problem for de unges livsglæde og mentale tilstand. Derfor kan et frirum fra hverdagen blive nødvendig, og dette findes af mange gennem musik. At kunne forsvinde ud i musikken enten ved at lytte til musik eller spille det selv, er en utrolig måde at få en midlertidig pause i hverdagens travle larm. 
____

De unge på Nærum Gymnasium lytter til musik ca. 3-6 timer om dagen.
____

Forskere har også undersøgt, at musik har en direkte påvirkning på diverse netværk i hjernen. Det er altså ikke kun de auditive områder i hjernen, der bliver påvirket, men det er også ens kreativitet, følelser og motorik, som bliver aktiveret ved lyden af musik. Det er videnskabeligt bevist, at musik for individet kan skabe en bedre kontakt til ens følelser. Så der er altså også logiske og videnskabelige begrundelser bag de unges store forbrug af musik.

Der kan også gennem musikken skabes et fællesskab for de stressede unge. Bl.a. på Nærum Gymnasium er der skabt et enorm samhørighed for mange af eleverne. Man kan tydeligt se dette musikalske fællesskab på NAG til de mange koncerter, som foregår henover året på gymnasiet. F.eks. vil der på fredag d. 1. December foregå en julekoncert i Nærum Kirke, fyldt med elever fra gymnasiet med en fælles interesse i musik. Koret har i flere uger samlet sig for at øve til koncerten og dette kor er fyldt med blandede elever fra forskellige klasser, årgange og er mikset med mange forskellige typer. Det er meget tydeligt, hvordan musikken bringer folk sammen.

Musik er altså for mange, især unge, mennesker blevet en naturlig og stor del af hverdagen.